Maailmanhistorian merkittävin uutinen

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 25.12.2019 07:00 | Päivämies


Jeesus syntyi maailmaan siksi, että jokainen ihminen voisi saada ikuisen elämän.
Luukkaan toisen luvun jouluevankeliumi kertoo maailmanhistorian merkittävimmän uutisen. Ikiaikojen Jumala tuli osaksi ihmisten maailmaa.

Evankeliumin kirjoittajalle on ollut tärkeää ankkuroida pelastushistorian käännekohdat historiaan. Kirjoittaessaan Teofilokselle hän mainitsee jo ensimmäisissä jakeissa yhden hallitsijan, kuningas Herodeksen (Luuk. 1:5).

Jeesuksen syntymää kehystävät Rooman keisari Augustuksen ja Syyrian käskynhaltija Quiriniuksen hallituskaudet (Luuk. 2:1–2). Kärsimyshistorian tapahtumat puolestaan sijoittuvat Pontius Pilatuksen aikaan (Luuk 23.24–25).

Ennustukset täyttyivät

Historiallisen kehyksen lisäksi Jeesuksen syntymäkertomuksessa on olennaista profeettojen ennustusten täyttyminen. Vanhan testamentin kirjoitusten mukaan Messiaan oli määrä syntyä Daavidin jälkeläisistä: ”Tulee aika, sanoo Herra, Jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa voimaan oikeuden ja vanhurskauden” (Jer. 23:5).

Jeesuksen äidin Marian kihlattu Joosef kuului Daavidin sukuun. Tämän sukuluettelo on tallennettu Matteuksen evankeliumin alkuun (Matt. 1:1–17).

Joosef ja Maria menivät Jeesuksen syntymän aikoihin kirjoittautumaan veroluetteloon Betlehemin kaupunkiin. Myös tässä täyttyivät profeetan ennustukset: ”Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa. Mutta sinun keskuudestasi nousee Israe-lille hallitsija.” (Miika 5:1.)

Paimenet todistivat 

Raamattu kuvaa Jeesuksen syntymän olosuhteet lyhyesti todeten: ”Hän (Maria) kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majapaikassa” (Luuk. 2:7). Kuvataiteessa ja musiikissa tapahtumia on monella tapaa romantisoitu, ja erilaisista legendoista otettu yksityiskohtia joululauluihin ja maalauksiin. Raamatun kuvaus kertoo kuitenkin kaikkein olennaisimman.

Luukkaan evankeliumissa korostuu voimakkaasti se, kuinka Jumala on lähellä köyhiä, vähäosaisia ja muiden hyljeksimiä ihmisiä. Niinpä Jeesuksen syntymän ensitodistajiksi pääsivät Betlehemin kedon paimenet.

Hurskaat juutalaiset halveksivat paimenia, koska he eivät työnsä vuoksi voineet täydellisesti noudattaa sapattikäskyä. Paimenet eivät kelvanneet esimerkiksi oikeuteen todistajiksi. Kuitenkin he saivat kuulla enkelin viestin: ”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja! Hän on Kristus, Herra!” (Luuk. 2:11.)

Enkelin viesti sai paimenet liikkeelle, Jeesuksen seimen äärelle. Pelko ja hämmennys vaihtuivat nopeasti iloksi ja kiitollisuudeksi. Usko avasi heille ymmärryksen, että tämä vastasyntynyt oli juuri se, mistä enkeli ilmoitti.

Ymmärryksen ylittävä rauha

Joulun sanoma Jeesuksen syntymästä toi maan päälle todellisen rauhan ja vapauden. Se on vielä paljon enemmän kuin ajallinen rauha, josta siitäkin saamme olla kiitollisia. Jumalan rauha ylittää kaiken ymmärryksen (Fil. 4:7). Sanoma Jeesuksesta tuo rauhan erityisesti sinne, missä synnin voimat tuntuvat ja näkyvät.

Jeesus syntyi maailmaan siksi, että jokainen ihminen voisi päästä vapauteen synnin ja kuoleman lopullisilta tuhovoimilta ja saada ikuisen elämän. Se tulee osaksi uskon kautta. Jeesuksen nimi merkitseekin pelastajaa ja vapahtajaa. Paras joululahja tuodaan kaikille evankeliumin ilosanomassa. Suuri ilo tarjotaan tänäkin jouluna!  

Timo Liikanen
Julkaistu Päivämiehessä 18.12.2019

Kuvituskuva: Hannele Puhakka

Evankeliumi: Luuk. 2:1–20
Raamattu 1992: Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: – Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: ”Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti.” He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu

BIBLIA: Mutta niinä päivinä tapahtui, että käsky kävi ulos keisarilta Augustukselta, että kaikki maailma piti verolliseksi laskettaman. Ja tämä veron-laskemus oli ensimmäinen, joka tapahtui silloin, kun Kyrenius oli maaherra Syriassa. Ja kukin meni kaupunkiinsa antamaan itsiänsä arvattaa.
Niin myös Joseph Galileasta, Natsaretin kaupungista, meni ylös Juudeaan, Davidin kaupunkiin, joka kutsutaan Betlehem, (sillä hän oli Davidin huoneesta ja suvusta) antamaan itsiänsä arvattaa, Marian, kihlatun emäntänsä kanssa, joka raskas oli. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan , että hänen synnyttämisensä päivät tulivat täytetyksi, ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloitsi hänen ja pani seimeen, ettei heillä ollut siaa majassa.
Ja paimenet valvoivat siinä paikkakunnassa ja vartioitsivat yöllä laumaansa. Ja katso, Herran enkeli seisoi heidän tykönänsä ja Herran kirkkaus ympäri valaitsi heitä, ja he suuresti peljästyivät. Ja enkeli sanoi heille: Älkäät peljätkö! sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänäpäivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Davidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkiksi: te löydätte lapsen kapaloituna makaavan seimessä. Ja kohta oli enkelin kanssa suuri taivaalisen sotaväen joukko, jotka kiittivät Jumalaa ja sanoivat: Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa, ja maassa rauha, ja ihmisille hyvä tahto!
Ja tapahtui, että enkelit menivät heidän tyköänsä taivaaseen, niin ne paimenet puhuivat keskenänsä: käykäämme Betlehemiin ja katsokaamme sitä mikä tapahtunut on, jonka Herra meille ilmoitti. Ja he tulivat kiiruhtain, ja löysivät Marian ja Josephin, niin myös lapsen, joka makasi seimessä. Kuin he tämän nähneet olivat, julistivat he sen sanoman, joka heille tästä lapsesta sanottu oli. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät niitä, mitä heille paimenilta sanottu oli. Mutta Maria kätki kaikki nämät sanat, tutkistellen sydämessänsä. Ja paimenet palasivat, ylistäin ja kunnioittain Jumalaa kaikista, mitä he kuulleet ja nähneet olivat, niinkuin heille sanottu oli.

Toim.: Jouni Hintikka ja Kirsti Nurkkala

Erityisen läheisinä

Kirja erilaisuudesta, elämän ainutlaatuisuudesta ja rikkaudesta: teoksessa puheenvuoron saavat erityislapset, heidän läheisensä sekä aiheen parissa työskentelevät ammattilaiset.

25 €

Ari-Pekka Palola

Myrskyjen keskellä

SRK:n historian kolmas osa kuvaa vaiherikasta ajanjaksoa 1962–1980.

48 €

Toim. Kaisa Ikonen

Herra siunatkoon sinua, SRK:n Suviseurat Muhoksella

Muhoksen Suviseurat 2019 yksissä kansissa: monipuolinen neliväriteos palaa suviseurajärjestelyihin sekä erilaisiin suviseuratunnelmiin.

24 €

Armostas kaikesta kiitoksen kannan

Jaakko Linjaman säveltämää musiikkia – puhuttelevaa ja harvoin kuultua.
Äänite sisältää hengellistä laulumusiikkia ja kuoromusiikkia sekä soitinsävellyksiä uruille, viululle ja pianolle.

25 €

Salla Sivula
Kansi: Silja-Maria Wihersaari

Ketunpojat ja kätköviesti

Kuka on päässyt Ketunpoikien jäljille, ja mitä hän heistä tahtoo? Entä kuka on salaperäinen Anna, joka laittaa viestejä Iidalle? Ketunpojat saavat arvoituksen toisensa jälkeen ratkaistavaksi, kunnes kätköseikkailu saa ratkaisunsa.

15 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi